Yhdistyksemme

Sananen pääluottamusmieheltä.

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Kymenlaaksossakin suurten muutosten kourissa, ja vuoden 2019 alusta meidän työnantajamme on ollut Kymsote, joka kattaa koko maakunnan sote-palvelut, joita ennen hoitivat Carea ja alueen kunnat. Tähän täytyy myös liiton edunvalvonnan kannalta reagoida ja tämän vuoksi keräämme Kymsotessa työskentelevät JHL:n jäsenet samaan yhdistykseen, joka on nimeltään Kymsote JHL 586 ry. Tervetuloa siis uudet jäsenet ja aiemminkin mukana olleet!

Muutostilanteissa edunvalvonnalle ja luottamusmiestoiminnalle on enemmän tarvetta, joten on sovittu neljän kuukauden siirtymäkaudesta, jolloin kuntien JHL:n luottamusmiehet ovat vielä siirtyvän henkilöstön käytettävissä, kuten myös työsuojeluvaltuutetut. Alkuvuodesta järjestämme luottamusmies- ja työsuojeluvaalit Kymsotessa, eli jos kiinnostaa nämä asiat, niin kannattaa asiaa harkita. Tarkempi vaali-ilmoitus luottamusmiesvaalista julkaistaan piakkoin.

Meillä on jäsenistössämme ammattilaisia monilta aloilta ja se on liittomme vahvuus. Jos tulee kysyttävää edunvalvonnasta, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Näin etenkin muutostilanteissa voi tulla yllättäviäkin edunvalvonnallisia asioita eteen. Nyt kannattaa erityisen tarkkaan katsoa mitä palkkakuitissa lukee ja olla tarkkana, jos työsuhteen ehtoja aletaan muuttamaan.

Yhdistystoimintaa aletaan myös kasaamaan uudelle pohjalle JHL 586:n jäsenmäärän kasvaessa kovasti Kymsoten myötä. Tärkeää on kuunnella jäsenistön ääntä, kun erilaisia retkiä ja muita jäsenetuja suunnitellaan. Eli antakaa reippaasti palautetta JHL 586:n hallitukselle mitä yhdistykseltä odotatte ja haluatte.

Terveisin,


Mika Byman

Pääluottamusmies JHL, Kymsote


Jäsenkirje 2019