Toimintakertomus

CAREA SOSIAALIPALVELUIDEN HENKILÖKUNTA RY JHL 586

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018


Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 52. ja se voitaneen todeta toimintasuunnitelman mukaan toteutuneeksi. Olemme vahvistaneet ulkoista kuvaa liittona, joka on jatkuvassa muutoksessa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä. Jäsenlähtöisyys, avoimuus, luottamus ja edunvalvonnan tehokkuus ovat yhdistyksemme toiminnan lähtökohtia. Näin toimien ja yhteisvoimaan luottaen voinemme katsella tulevaisuuden muutoksiin luottavaisin mielin.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 290, liittyneitä 37 ja eronneita 25.


YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtajana toimi Tiia Laurila, varapuheenjohtajana Lassi Vesterinen. Sihteerinä toimi Virpi Selkee ja taloudenhoitajana Tuija Mannari.


HALLITUS

Hallitus kokoontui kokouksen merkeissä vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Tämän lisäksi järjestimme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä jäsenkirjeiden postitustalkoot. Hallituksen jäseninä toimivat: Tiia Laurila, Lassi Vesterinen, Virpi Selkee, Tuija Mannari, Päivi Kytö, Tuuli Koskinen ja Pirkko Valtonen. Varajäseninä toimivat Petra Ekberg ja Juho Lampila.


LUOTTAMUSMIEHET

Pääluottamusmiehenä toimi Mika Byman sekä luottamusmiehenä Petra Ekberg. Keväällä 2019 järjestetään uudet luottamusmiesvalinnat uuden Kymsoten myötä.
TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajina toimivat Miia Mykkänen ja Rauni Särkkä.


TYÖSUOJELU

Päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna toimii Tuomas Haltsonen. Varana toimii Miia Pahkala. Kulunut vuosi oli ensimmäinen neljävuotiskaudesta.


VIRKISTYSTOIMINTA

Virkistystoiminnan saralla toimintasuunnitelmaan tuli joitakin pakonsanelemia muutoksia. Kevääksi suunniteltu Pietarin retki peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, niinpä matkustettiin keväiseen Helsinkiin. Yhdistys sponsoroi mukana olleita jäseniä kyytien lisäksi 20 euron ravintolalahjakortilla.


Kesällä tuettiin jäsenten kulttuurielämyksiä maksamalla omavalintaisesta kesäteatteriesityksestä enintään 20 euron avustus.


Pikkujoulut järjestettiin Koskelassa. Ruokailun jälkeen osallistujia nauratettiin stand up-koomikko Sampsa Simpasen malliin.


JÄSENASIAT

Yhdistyksen jäsenasiainhoitajina ovat toimineet Tiia Laurila ja Päivi Kytö. Eläkkeelle jääneitä jäseniä muistettiin 100 euron S-ryhmän lahjakortilla, jos olivat ilmoittaneet eläkkeelle jäämisestä. Vuoden aikana 50-vuotispäiviään viettäviä jäseniä muistettiin 50 euron S-ryhmän lahjakortilla ja 60-vuotta täyttäneitä muistettiin 60 euron S-ryhmän lahjakortilla.


Liiton koulutuksiin osallistuneet ovat saaneet anoa yhdistykseltä koulutustukea 25euroa/päivä. Lisäksi on ollut mahdollisuus yöpyä 1hh (yhdistys maksanut erotuksen kuittia vastaan).


TIEDOTTAMINEN

Olemme tiedottaneet tapahtumista Facebookissa, sähköpostitse, kotisivuilla, Motiivissa sekä Vartissa/Kouvolan Sanomien Keskiviikko-liitteessä. Keväällä postitimme jäsenille jäsenkirjeen sekä toimintasuunnitelman, mistä tuli positiivista palautetta.