Toimintasuunnitelma 2024

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Toiminta/tehtävä Tavoite / konkreettiset toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa varattu summa 

  Arviointi 

  (jatkuvaa) 

Järjestötoiminta  


Jäseniä sitouttava ja yhteishenkeä nostattava vapaa-ajan toiminta.


Jäsenten tapaaminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja hauskan pito.

Huvijaosto ja sihteeri
Kevätretki huhti- toukokuussa, syysretki syys-lokakuussa, pikkujoulut marras-joulukuussa. Mahdollisesti kesätapahtumaetu kesä-elokuussa.


JHL ammattifoorumi - Tähtiammattilaiset

7000 €

(jäsentapahtumat)


Kevätkokoussa tarkistetaan budjettia, jos tarvetta nostetaan summaa lisäbudjetilla.
Opiskelijatoiminnan tehostaminenLisätä jäsenmäärää sekä ammattiyhdistystietoutta. Yhdistys järjestää jäsenhankintatapahtuman, tapahtuman järjestämistä varten perustetaan oma työryhmä.Oppilaitosagentit hallituksen tuella, keskustellaan hallituksen kokouksessa ideoista asian tiimoilta.Jäsenhankintatapahtuma järjestetään JHL:n jäsenhankintaviikolla (vko 44–45).500 €

Yhdistyksen sisäisestä työnjaosta sopiminen
Jäsenyyden pysyvyyden tukeminenYhdistyksen toiminnan selkiyttäminen ja avoimuus. Päätetään vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa työnjaosta, vuosikellon rakentaminen.Yhdistys muistaa opinnoistaan valmistuvia jäseniään 50 €:n stipendillä. Stipendiä voi hakea toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen sekä tutkintotodistuksen hallitukselle.Jäsenten merkkipäivien (30 v, 40v, 50 v, 60 v, eläköityvien ja +60v) muistaminen kahdesti vuodessa merkkipäiväillallisen merkeissä ja +60v muistaminen merkkipäivänä kortilla. Muistamiset kerätään edelliseltä vuodelta. Kukat osallistujille.


Taata jäsenistölle tasavertaiset osallistumismahdollisuudet yhdistyksen tilaisuuksiin. Tapahtumat järjestetään tasavertaisuus huomioiden. Kauempaa saapuvien jäsenten matkat korvataan Verohallinon ohjeiden mukaisesti. Matkakorvaushakemus löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

Puheenjohtaja

Hallitus, taloudenhoitaja


Jäsenasiainhoitaja ja sihteeri hallituksen tuellaHallitus

Tammikuun kokous

Ympäri vuodenKeväällä ja syksyllä

Kevätkokouksen järjestäminen Pohjois-Kymenlaaksossa ja syyskokous Etelä-Kymenlaaksossa.


200 €3500 €

3700 €

(jäsentilaisuudet)

Edunvalvonta 

Hallituksen, luottamusmiesten ja työsuojelun mutkaton tiedonkulku ja yhteistyö. Edellä mainittu työryhmä huolehtii jäsenten edunvalvonnan toteutumisesta ja työhyvinvoinnista.Toimiva hallitus ja monialaisen yhteistyön sujuminen. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuovat kokouksiin ajankohtaiset uutiset neuvotteluista työnantajan kanssa. Hallitus päättää paikalliseen edunvalvontaan liittyvistä asioista jäsenten edunmukaisesti ja huolehtii jäsenen oikeuksien toteutumisesta yhdessä työsuojelun ja luottamusmiesten kanssa.Yhdistys maksaa toimihenkilöilleen vuosittaista korvausta, joka koostuu hallituksen kokouskorvauksesta 20 €/kokous. Lisäksi joillekin toimihenkiköille maksetaan yhdistyksen päätöksellä tehtäväkohtaista korvaustaPääluottamusmies 400 €

Puheenjohtaja 400 €

Taloudenhoitaja 400 €

Sihteeri 400 €

Tiedottaja 200 €

Luottamusmiehet 200 € Jäsenasiainhoitajat 200 €

Toiminnantarkastajat 100 €

Hallitus, puheenjohtaja, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Yhdistys päättää maksettavista korvauksista syyskokouksessa.
Taloudenhoitaja huolehtii korvausten maksamisesta ja tietojen toimittamisesta Verohallinnon tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksun suorittamisesta.

Yhdistyksen hallituksen kokoukset keväisin ja syksyisin.


Hallituksen kokoukset kuukausittain tai tarvittaessa.


1000 €

(kokouskulut)4000 €

(kulukorvaukset)


Koulutus 

Jäsenten osallistuminen liiton tilaisuuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.
Aktiivien osaamisen varmistaminen.

Jäsenien kannustaminen kouluttautumaan ja päivittämään osaamistaan.Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus hakea yhdistykseltä koulutustukea liiton koulutuksista 25 €/koulutuspäivä (lähi- sekä etäkoulutukset) tai vaihtoehtoisesti hakea yhden hengen huoneen erotuksen takaisinmaksua kuittia vastaan yhdistykseltä. Tuet on haettavissa yhdistyksen kotisivuilta löytyvillä lomakkeilla.

Hallitus, tiedottaja huolehtii koulutusten mainonnasta kotisivuilla ja yhdistyksen Facebookissa ja Instagramissa. Ympäri vuoden 2500 €
Tiedotus 
Yhdistyksen kotisivujen ja muiden viestintä välineiden käyttö

Hyvä, sujuva tiedottaminen.

Jäsenkirjeiden lähetys sähköpostitse. Jäsenkirjeet lähetetään tammi- ja toukokuussa, joissa ilmoitetaan kevät- ja syyskokouksien päivämäärät. Tiedottaja huolehtii yhdistyksen kotisivujen ja Instagram- ja Facebook-sivujen ajantasaisuudesta.


Tärkeistä tapahtumista (sääntömääräiset kokoukset, retket, pikkujoulut) ilmoittaminen syyskokouksessa päätetyissä tiedotuskanavissa (Oma-yhdistys sähköposti, yhdistyksen Instagram- ja Facebook-sivut ja kotisivut).

Puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ja pääluottamusmiesYmpäri vuoden 100 €
Yhteiskuntavaikuttaminen 


TE-uudistus tulossa.TE-keskuksien toiminta siirtyy kunnille 2025


Hallitus

PresidentinvaalitKannustetaan jäsenistöä äänestämään vaaleissa.


Hallitus

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen ja tulevaisuuden kunnan rakentuminen


Seurataan ja vaikutetaan toiminnan käynnistymiseen ja seurataan sote-uudistuksen mahdollisia vaikutuksia yhdistyksen toimintaympäristöön.


Hallitus, pääluottamusmies


Ympäri vuoden
YHDISTYKSEN TOIMINTA-/TAPAHTUMAKALENTERI 2024

2023  Tapahtuma Paikka  Aika 
Tammikuu Hallituksen kokous (hallituksen sisäisestä työnjaosta sopiminen, vuosikellon teko)

SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Helmikuu Hallituksen kokous (Kevätretken suunnittelu, merkkipäiväillallisen valmistelu, ajankohtaisasiat)

SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Maaliskuu Hallituksen kokous (yhdistyksen toimintakertomuksen valmistelu, kevätkokous järjestelyt)

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Huhtikuu 

Hallituksen kokous (kevätkokousasiat; toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman läpi käyminen, mahdollisen kesätapahtumaedun suunnittelu)


Yhdistyksen kevätkokous xx.x.2024

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola


Kouvola

 Klo 17Klo 18

Toukokuu 

Hallituksen kokous (jäsenhankintatapahtuman suunnittelu/opiskelija-asiat, ajankohtaiset asiat, syksyn tapahtumat/syysretki)

Merkkipäiväillallinen

 SAK:n tsto/Ruukinportti, Kouvola

Kotka

 Klo 17
Kesäkuu 


Heinäkuu 


Syyskuu Hallituksen kokous (toimintasuunnitelman teosta sopiminen/työryhmä, pikkujoulujen suunnittelu)

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Lokakuu 

Hallituksen kokous (keskustelua uuden hallituksen kokoonpanosta, ajankohtaisasiat


Merkkipäiväillallinen

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

Kouvola

 Klo 17
Marraskuu 

Hallituksen kokous (Syyskokousasiat; toimintasuunnitelman ja budjetin läpikäyminen


Yhdistyksen syyskokous xx.xx.2024 (toimintasuunnitelma, budjetti)

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

Kotka

 Klo 17


Klo 18

Joulukuu 

Hallituksen kokous

Järjestäytymiskokous SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17