Toimintasuunnitelma 2023

KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUEEN JHL  RY TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Toiminta/tehtävä Tavoite / konkreettiset toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa varattu summa 

  Arviointi 

  (jatkuvaa) 

Järjestötoiminta  
Jäseniä sitouttava ja yhteishenkeä nostattava vapaa-ajan toiminta.Jäsenten tapaaminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja hauskan pito.

Huvijaosto ja sihteeri

(Huvijaoston perustaminen tammikuun 2023 kokouksessa)

 

 

 

Kevätretki huhti- toukokuussa, syysretki syys-lokakuussa, pikkujoulut marras-joulukuussa. Mahdollisesti kesätapahtumaetu kesä-elokuussa.

3700€

(jäsentapahtumat)

 

 

 
Opiskelijatoiminnan tehostaminenLisätä jäsenmäärää sekä ammattiyhdistystietoutta. Yhdistys järjestää jäsenhankintatapahtuman, tapahtuman järjestämistä varten perustetaan oma työryhmä.Oppilaitosagentit hallituksen tuellaOpiskelijajaoston perustaminen tammikuun 2023 hallituksen kokouksessa. Jäsenhankintatapahtuma järjestetään JHL:n jäsenhankintaviikolla (vko 44-45).500€ 

Yhdistyksen sisäisestä työnjaosta sopiminen

 

 

 

 

 

Jäsenyyden pysyvyyden tukeminen

 

 

Yhdistyksen toiminnan selkiyttäminen ja avoimuus. Päätetään vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa työnjaosta, vuosikellon rakentaminen.

 

Yhdistys muistaa opinnoistaan valmistuvia jäseniään 50€:n stipendillä. Stipendiä voi hakea toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen sekä tutkintotodistuksen hallitukselle.

 

Jäsenten merkkipäivien (50v, 60v ja eläköityvien) muistaminen ja tapaaminen kahdesti vuodessa merkkipäiväillallisen merkeissä.

Taata jäsenistölle tasavertaiset osallistumismahdollisuudet yhdistyksen tilaisuuksiin. Tapahtumat järjestetään tasavertaisuus huomioiden. Kauempaa saapuvien jäsenten matkat korvataan Verohallinon ohjeiden mukaisesti. Matkakorvaushakemus löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

Puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

Hallitus, taloudenhoitaja

 

 

 

 

 

 

Jäsenasiainhoitaja ja sihteeri hallituksen tuella

 

 

Hallitus

Tammikuun kokous

 

 

 

 

 

 

Ympäri vuoden

 

 

 

 

 

 

 

Keväällä ja syksyllä

 

 

 

 

Kevätkokouksen järjestäminen Pohjois-Kymenlaaksossa ja syyskokous Etelä-Kymenlaaksossa.

 

 

 

 

 

 

 

300€

 

 

 

 

 

 

 

2000€

 

 

 

 

3700€(jäsentilaisuudet)

 

 

 

 

 

 

 

 

Edunvalvonta 

Hallituksen, luottamusmiesten ja työsuojelun mutkaton tiedonkulku ja yhteistyö. Edellä mainittu työryhmä huolehtii jäsenten edunvalvonnan toteutumisesta ja työhyvinvoinnista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimiva hallitus ja monialaisen yhteistyön sujuminen. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuovat kokouksiin ajankohtaiset uutiset neuvotteluista työnantajan kanssa. Hallitus päättää paikalliseen edunvalvontaan liittyvistä asioista jäsenten edunmukaisesti ja huolehtii jäsenen oikeuksien toteutumisesta yhdessä työsuojelun ja luottamusmiesten kanssa.

 

 

Yhdistys maksaa toimihenkilöilleen vuosittaista korvausta, joka koostuu hallituksen kokouskorvauksesta 15€/kokous. Lisäksi joillekin toimihenkiköille maksetaan yhdistyksen päätöksellä tehtäväkohtaista korvausta:

Pääluottamusmies 400€

Puheenjohtaja 400€

Taloudenhoitaja 400€

Sihteeri 400€

Tiedottaja 200€

Luottamusmiehet 200€ Jäsenasiainhoitajat 100€

Toiminnantarkastajat 100€

Hallitus, puheenjohtaja, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistys päättää maksettavista korvauksista syyskokouksessa.

 

Taloudenhoitaja huolehtii korvausten maksamisesta ja tietojen toimittamisesta Verohallinnon tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksun suorittamisesta.

Sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset keväällä ja syksyllä

Hallituksen kokoukset kuukausittain tai tarvittaessa.

 

 

 

 

 

 

Joulukuussa

 

 

 

 

 

 

1000€(kokouskulut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000€(kulukorvaukset)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutus 

Jäsenten osallistuminen liiton tilaisuuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

 

Aktiivien osaamisen varmistaminen.

Jäsenten kannustaminen kouluttautumaan ja päivittämään osaamistaan.

 

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollista hakea yhdistykseltä koulutustukea liiton koulutuksista 25€/koulutuspäivä (lähi- sekä etäkoulutukset). Tuki on haettavissa yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Hallitus, tiedottaja huolehtii koulutusten mainonnasta kotisivuilla ja yhdistyksen FacebookissaYmpäri vuoden2500€ 
Tiedotus 
Yhdistyksen kotisivujen ja muiden viestintä välineiden käyttö

Hyvä, sujuva tiedottaminen.

Jäsenkirjeiden lähetys sähköpostitse ainakin keväällä ja syksyllä. Tiedottaja yhdistyksen kotisivujen ja Facebook-sivujen ajantasaisuudesta.

 

Tärkeistä tapahtumista (sääntömääräiset kokoukset, retket, pikkujoulut) ilmoittaminen syyskokouksessa päätetyissä tiedotuskanavissa (Keskiviikkoliite, Oma-yhdistys sähköposti, yhdistyksen Facebook-sivut ja kotisivut).

Puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ja pääluottamusmiesYmpäri vuoden100€ 
Yhteiskuntavaikuttaminen 
 Eduskuntavaalit 2.4.2023Lisätä yhdistyksen "omien" ehdokkaiden näkyvyyttä Facebookissa ja kotisivuilla. Lisätä jäsenten äänestysaktiivisuutta. Yhdistys tukee ehdolle asettuvia jäseniä vaaliavustuksella. HallitusHelmi-maaliskuu 2023500€ 
 Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen ja tulevaisuuden kunnan rakentuminen Seurataan ja vaikutetaan toiminnan käynnistymiseen ja seurataan sote-uudistuksen mahdollisia vaikutuksia yhdistyksen toimintaympäristöön.Hallitus, pääluottamusmiesYmpäri vuoden  

 

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA-/TAPAHTUMAKALENTERI 2023

2023  Tapahtuma Paikka  Aika 
Tammikuu Hallituksen kokous (hallituksen sisäisestä työnjaosta sopiminen, vuosikellon teko, opiskelija- ja hupijaoston perustaminen)

SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Helmikuu Hallituksen kokous (Kevätretken suunnittelu, merkkipäiväillallisen valmistelu, ajankohtaisasiat)

SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Maaliskuu Hallituksen kokous (yhdistyksen toimintakertomuksen valmistelu, kevätkokous järjestelyt, eduskuntavaalit)

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Huhtikuu 

Hallituksen kokous (kevätkokousasiat; toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman läpi käyminen, mahdollisen kesätapahtumaedun suunnittelu)

 

Yhdistyksen kevätkokous 18.4.2023

 

Eduskuntavaalit 2.4.2023

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 

Kouvola

 Klo 17

 

 

Klo 18

Toukokuu 

Hallituksen kokous (jäsenhankintatapahtuman suunnittelu/opiskelija-asiat, ajankohtaiset asiat, syksyn tapahtumat/syysretki)

Merkkipäiväillalliset

 SAK:n tsto/Ruukinportti, Kouvola Klo 17
Kesäkuu 

 

 

 

  
Heinäkuu 

 

 

 

  
Syyskuu Hallituksen kokous (toimintasuunnitelman teosta sopiminen/työryhmä, pikkujoulujen suunnittelu)

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Lokakuu 

Hallituksen kokous (keskustelua uuden hallituksen kokoonpanosta, ajankohtaisasiat)

 

 

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17
Marraskuu 

Hallituksen kokous (Syyskokousasiat; toimintasuunnitelman ja budjetin läpikäyminen)

 

 

Yhdistyksen syyskokous 16.11.2023 (hallitusvalinnat, toimintasuunnitelma, budjetti)

Merkkipäiväillalliset

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 

Kotka

 Klo 17

 

 

Klo 18

Joulukuu 

Hallituksen kokous

Järjestäytymiskokous

 

 

 SAK:n tsto/Ruukinportti,

Kouvola

 Klo 17