Toimintasuunnitelma

KYMSOTE JHL 586 RY TOIMINTASUUNNITELMA 2020Jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus ovat JHL:n toiminnan lähtökohtia. JHL haluaa tarjota parasta edunvalvontaa työyhteisöissä, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Vuosi on yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Yhdistyksen tärkein tehtävä on jäsenistön työhyvinvointi ja edunvalvonta. Luottamusmiehemme pyrkivät vahvaan paikalliseen edunvalvontaan, jota tukevat koulutus ja paikallinen yhteistyö. Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen myös jäsenetuja, virkistystoimintaa sekä tukea kouluttautumiseen. Toimialueenamme on Kymsote - Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Jäsenmäärämme 24.9.2019 on 390.

Tapahtuma/tehtäväTavoiteKuka järjestääMilloin

Arviointi

(tekemisen jälkeen)

JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenhankintakansioiden teko/päivittäminen vuodelle 2020 ja toimittaminen työpisteisiinKoulutiedotus oman ammattiryhmän opiskelijoille, aula-/luokkainfot oppilaitoksissa.

KevätretkiPikkujoulut

Yhteistyö muiden Kouvolan alueen yhdistysten kanssa.Jäsen- ja aktiivimäärän sekä näkyvyyden lisääminen työpaikoilla.

Saada opiskelijajäseniä ja yhdistystä tunnetummaksi.Mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista uusiin jäseniin!Huomioikaa, retkille ilmoittautuminen on aina sitova! Omavastuu maksettava, jos on ilmoittautunut, eikä sitä palauteta, jos joutuu perumaan.Kiittää jäseniä kuluneesta vuodesta ja lisätä yhdistyksen näkyvyyttä.Saada vertaistukea ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen.Tapaaminen. Mahdollisten yhteistapahtuminen suunnittelu/järjestäminen.Hallitus, puheenjohtaja

Koulutiedottajat, luottamusmies

Hallitus päättää kohteen jäsenten toiveiden pohjalta. Sihteeri tiedottaa ja hoitaa ns. käytännönjärjestelyt (ilmoittautuminen, tiedustelut, varaukset)

Sihteeri, hallituksen tuella

Puheenjohtaja, hallitusPuheenjohtaja, sihteeriTammi-helmikuu

Kevät

Huhti-toukokuu

Marras-joulukuuLäpi vuoden

Maalis-huhtikuuToukokuu

Toukokuu

ToukokuuJoulukuu

JoulukuuSyyskuu

EDUNVALVONTAKasvot tutuiksi (esittäytymiskierros yhdistystapahtumissa, työpaikkakäynnit), näin yhteydenottaminen helpottuuPääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun sähköpostijäsentiedotteetTyösuojeluvaltuutettujen kouluttautuminen, työsuojeluasioista tiedottaminen jäsenille.Aktiivien kouluttautuminenTyösuojeluvaltuutetun puheenvuoro hallituksen kokouksessa. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhteispalaverit kerran kuukaudessa.Lähipalvelupäivän järjestäminen, aluetoimitsijan kuulumiset.Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja hallitus tutuksiTiedottaminen edunvalvontaan ja työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisasioistaJäsenten työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin lisääminen. Lisätä avointa keskustelua työsuojeluasioista.Osaamisen lisääminen ja järjestötoiminnan kehittäminen. Ajantasaisen tiedon hankinta.Hallituksen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimiva yhteistyö ja mutkaton tiedonkulku.Edunvalvontaketjun vahvistaminen.Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, hallitusTyösuojeluvaltuutettu, luottamusmiesHallitus, työsuojeluvaltuutettuHallitus, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut

Hallitus, työsuojeluvaltuutettuHallitus, puheenjohtaja

Läpi vuoden

Läpi vuoden

Läpi vuoden

Läpi vuodenLäpi vuodenMarraskuu

JoulukuuJoulukuuJoulukuu

Joulukuu

Joulukuu

JoulukuuKOULUTUS

Jäsenten kannustaminen liiton koulutuksiin ja tietouden lisääminen koulutusten monipuolisesta tarjonnasta jakamalla koulutuskalentereita (jäsenhankintakansioissa) työpisteisiin.Toimihenkilöt osallistuvat asiaan kuuluviin JHL:n koulutuksiin.

Jäsentapaaminen/POP-UP päiväTyötaistelukäytäntöihin ja liiton lakkomateriaaliin tutustuminen. Jäsenien tiedottaminen tarvittaessa lakon alkamisesta, sen syistä ja korvauksista.

Lisätä jäsenistön ammattitaitoa ja ammattiyhdistystietouttaHallituksen toimihenkilöt ovat tehtäviensä tasalla ja osaavat toimia jäsenistön parhaaksi.Tutustumista, ajankohtaisista aiheisesta keskustelua, hallituksen ja luottamusmiesten tapaaminen. Asiantuntijavieras.Työtaisteluvalmiuden nostattaminen

Hallituksen jäsenet, puheenjohtaja, luottamusmiesHallitus, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetu

Hallitus, puheenjohtajaLakkotoimikunta/hallitus, luottamusmiehet

Läpi vuoden

Läpi vuodenMaalis- huhtikuu

Tammi-helmikuu

LokakuuLokakuuToukokuu            ElokuuTIEDOTUSMuistutetaan jäseniä päivittämään jäsentiedot (jäsenkirje) ja vaihtamaan työsähköpostin henkilökohtaiseen.Toimintasuunnitelman ja -kalenterin laadinta (kurssilla JHL-opistolla).

Toiminnasta tiedotetaan: Motiivi, KS keskiviikko-liite, Facebook, Synapsi, kotisivut, sähköposti, työpisteiden ilmoitustaulut.Jäsenkirje (sis. toimintasuunnitelma ja-kalenteri sekä toimihenkilölista) lähetetään kevään aikana kaikille jäsenille sähköpostitse.Jäsenten oikeuksien turvaaminen ja tiedotuksen jatkuvuus esim. työtaistelutilanteessa.Jäsenten tiedottamien, toimihenkilöiden tehtävien ja vastuualueiden jako.

Päivittää mahdollisimman laajasti tietoa yhdistyksen toiminnasta.Tiedottaminen alkaneen vuoden asioista ja esitellään valitut toimihenkilöt yhteystietoineen.Hallitus, luottamusmies

Hallitus

Sihteeri huolehtii kaikki muut, tiedottaja huolehtii kotisivut.Luottamusmies, tiedottaja huolehtii toimintasuunnitelman kotisivuilleTammi- helmikuu        Syyskuu

Läpi vuoden

Tammi- helmikuuLäpi vuoden

                  Kevätkokous 2021JoulukuuMaaliskuuJÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenhankintakansioiden teko/päivittäminen vuodelle 2020 ja toimittaminen työpisteisiin

Koulutiedotus oman ammattiryhmän opiskelijoille, aula-/luokkainfot oppilaitoksissa.

KevätretkiPikkujoulut

Yhteistyö muiden Kouvolan alueen yhdistysten kanssa.Jäsen- ja aktiivimäärän sekä näkyvyyden lisääminen työpaikoilla.

Saada opiskelijajäseniä ja yhdistystä tunnetummaksi.Mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista uusiin jäseniin!Huomioikaa, retkille ilmoittautuminen on aina sitova! Omavastuu maksettava, jos on ilmoittautunut, eikä sitä palauteta, jos joutuu perumaan.

Kiittää jäseniä kuluneesta vuodesta ja lisätä yhdistyksen näkyvyyttä.Saada vertaistukea ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen.Tapaaminen. Mahdollisten yhteistapahtuminen suunnittelu/järjestäminen.Hallitus, puheenjohtaja

Koulutiedottajat, luottamusmiesHallitus päättää kohteen jäsenten toiveiden pohjalta. Sihteeri tiedottaa ja hoitaa ns. käytännönjärjestelyt (ilmoittautuminen, tiedustelut, varaukset)Sihteeri, hallituksen tuellaPuheenjohtaja, hallitus

Puheenjohtaja, sihteeriTammi-

helmikuuKevät

Huhti-

toukokuu

Marras-

joulukuuLäpi vuoden

Maalis-

huhtikuuToukokuu

Toukokuu

ToukokuuJoulukuu

Joulukuu

Syyskuu

EDUNVALVONTAKasvot tutuiksi (esittäytymiskierros yhdistystapahtumissa, työpaikkakäynnit), näin yhteydenottaminen helpottuuPääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun sähköpostijäsentiedotteetTyösuojeluvaltuutettujen kouluttautuminen, työsuojeluasioista tiedottaminen jäsenille.Aktiivien kouluttautuminenTyösuojeluvaltuutetun puheenvuoro hallituksen kokouksessa. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhteispalaverit kerran kuukaudessa.

Lähipalvelupäivän järjestäminen, aluetoimitsijan kuulumiset.Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja hallitus tutuksi

Tiedottaminen edunvalvontaan ja työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisasioistaJäsenten työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin lisääminen. Lisätä avointa keskustelua työsuojeluasioista.Osaamisen lisääminen ja järjestötoiminnan kehittäminen. Ajantasaisen tiedon hankinta.Hallituksen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimiva yhteistyö ja mutkaton tiedonkulku.

Edunvalvontaketjun vahvistaminen.Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, hallitus

Työsuojeluvaltuutettu,

luottamusmies

Hallitus, työsuojeluvaltuutettuHallitus, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetutHallitus, työsuojeluvaltuutettuHallitus, puheenjohtaja

Läpi vuoden

Läpi vuodenLäpi vuoden

Läpi vuodenLäpi vuoden

Marraskuu

Joulukuu

JoulukuuJoulukuu

JoulukuuJoulukuu

JoulukuuKOULUTUS

Jäsenten kannustaminen liiton koulutuksiin ja tietouden lisääminen koulutusten monipuolisesta tarjonnasta jakamalla koulutuskalentereita (jäsenhankintakansioissa) työpisteisiin.Toimihenkilöt osallistuvat asiaan kuuluviin JHL:n koulutuksiin.

Jäsentapaaminen/POP-UP päivä

Työtaistelukäytäntöihin ja liiton lakkomateriaaliin tutustuminen. Jäsenien tiedottaminen tarvittaessa lakon alkamisesta, sen syistä ja korvauksista.

Lisätä jäsenistön ammattitaitoa ja ammattiyhdistystietoutta

Hallituksen toimihenkilöt ovat tehtäviensä tasalla ja osaavat toimia jäsenistön parhaaksi.Tutustumista, ajankohtaisista aiheisesta keskustelua, hallituksen ja luottamusmiesten tapaaminen. Asiantuntijavieras.Työtaisteluvalmiuden nostattaminen

Hallituksen jäsenet, puheenjohtaja, luottamusmiesHallitus, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetuHallitus, puheenjohtaja

Lakkotoimikunta/hallitus, luottamusmiehet

Läpi vuodenLäpi vuodenMaalis- huhtikuuTammi-helmikuu

LokakuuLokakuuToukokuu

ElokuuTIEDOTUSMuistutetaan jäseniä päivittämään jäsentiedot (jäsenkirje) ja vaihtamaan työsähköpostin henkilökohtaiseen.Toimintasuunnitelman ja -kalenterin laadinta (kurssilla JHL-opistolla).

Toiminnasta tiedotetaan:

Motiivi, KS keskiviikko-liite, Facebook, Synapsi, kotisivut, sähköposti, työpisteiden ilmoitustaulut.Jäsenkirje (sis. toimintasuunnitelma ja-kalenteri sekä toimihenkilölista) lähetetään kevään aikana kaikille jäsenille sähköpostitse.Jäsenten oikeuksien turvaaminen ja tiedotuksen jatkuvuus esim. työtaistelutilanteessa.

Jäsenten tiedottamien, toimihenkilöiden tehtävien ja vastuualueiden jako.Päivittää mahdollisimman laajasti tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Tiedottaminen alkaneen vuoden asioista ja esitellään valitut toimihenkilöt yhteystietoineen.Hallitus, luottamusmies

HallitusSihteeri huolehtii kaikki muut, tiedottaja huolehtii kotisivut.Luottamusmies, tiedottaja huolehtii toimintasuunnitelman kotisivuilleTammi- helmikuuSyyskuuLäpi vuodenTammi- helmikuuLäpi vuoden

Kevätkokous

2021

JoulukuuMaaliskuuKymsote 586 toimintakalenteri 2020

2020TapahtumaPaikkaAika
TammikuuHallituksen kokousHelmisiltaklo 16.10
Helmikuu

Hallituksen kokous

Jäsenkirjeen, toimintasuunnitelman ja toimihenkilölistan postitus jäsenille sähkösesti

Helmisiltaklo 16.10
Maaliskuu

Hallituksen kokous, kevätkokousasiat

Kevätkokous, luottamusmies ja hallitus tutuksi

Jäsentapaaminen/POP-UP päivä

Avoin

Avoin

klo 17

klo18

Huhtikuu

Hallituksen kokous

Koulutiedotus

Yhteistyöpalaveri Kouvolan yhdistysten kanssa

Helmisilta

KSAO

Avoin

klo 16.10
Toukokuu

Kevätretki

Hallituksen kokousAvoinklo 17

Kesäkuu


Heinäkuu

ElokuuHallituksen kokousHelmisiltaklo 16.10
Syyskuu

Hallituksen kokous

Toimintasuunnitelman tekoa (JHL-opisto)

Helmisiltaklo 16.10
Lokakuu

Hallituksen kokous

Syysretki

Helmisilta

Avoin

klo 16.10
Marraskuu

Hallituksen kokous, syyskokousasiat

Syyskokous

Lähipalvelupäivä

Avoin

klo 17

klo 18

Joulukuu

Hallituksen kokous

Pikkujoulut

Avoin

Avoin

klo 17

Muistamme 50 vuotta ja 60 vuotta täyttäviä sekä eläkkeelle jääviä jäseniämme 50 euron lahjakortilla (niille, jotka ovat ilmoittaneet meille eläkkeelle jäämisestään). Myös tehtävänsä jättävää toimihenkilöä muistetaan 50 euron lahjakortilla.

Yhdistykseltä voi anoa kurssistipendiä koulutuksista 50 euroa/koulutuspäivä. Hakemus tulostetaan kotisivuilta (jhl586.jhlyhdistys.fi) ja toimitetaan tarvittavine liitteineen joko yhdistykselle osoitteeseen: Kymsote JHL 586, Sairaalankuja 2 as 2, 45750 Kuusankoski  tai suoraan taloudenhoitaja Tuija Mannarille.

 Tuet maksetaan aina kuun lopussa.


2019 toimintasuunnitelma: