JHL edunvalvontakirje pääluottamusmieheltä

2.11.2019

Hei!

Kymsotessa riittää työsarkaa edunvalvonnan kannalta ja tässä kirjeessä käyn läpi muutamia asioita, jotka vaikuttavat meidän työntekijöiden arkeen.

Kuntatalouden huono tila on asettanut Kymsote-kuntayhtymänkin ahtaalle, kuten olemme huomanneet. Kovalla kiireellä organisaatiota on sorvattu uusiksi, eikä suorittavan portaan työntekijätkään välty muutoksilta tai irtisanomisilta. Uusi organisaatio aloittaa 1.1.2020 ja se tarkoittaa muutoksia etenkin esimiehisyyksissä ja samalla organisaation tulisi selkiytyä. Lisäksi on käynnissä liikkeenluovutuksia ja ulkoistuksia, jotka koskevat myös JHL:n jäseniä.

Loppuvuodesta Kymsotessa otetaan käyttöön myös Sarastia Rekryn sijaispalvelu, joka tulee hoitamaan alle 3 kuukauden sijaisuuksien järjestämisen. Eli nämä lyhytaikaiset sijaiset tulevat olemaan Sarastian palkkalistoilla ja sieltä käsin hoidetaan sijaisten rekry ja palvelussuhdeasiat. Kymsotessa saatiin aikaan paikallinen sopimus, joka mahdollistaa arkipyhävapaiden siirtämisen työvuorotaulukoiden tasoittumisjaksolla 23.12.2019 - 2.2.2020, eli listat 1 ja 2. Tämä sopimus voimassa siis jaksotyötä tekevissä yksiköissä ja sopimuksen myötä ylityöt maksetaan heti 100% korotettuna ensimmäisestä tunnista alkaen.

Tällä hetkellä on alkamassa myös työehtosopimusneuvottelut, kun KVTES on voimassa vielä 31.3.2020 asti. Lomarahoja leikattiin kolmena kesänä, mutta ensi kesän lomarahat maksetaan täysimääräisenä. Kiky-sopimukseen sisältynyt työajan pidennys on varmasti neuvottelupöydissä ja liitollamme on vahva tahto päästä siitä eroon. Palkankorotuksetkaan eivät voi perustua nollalinjalle. Tavoitteiden saavuttamiseen saatetaan tarvita joukkovoimaakin, joten jos haluat toimia työpaikkasi lakkoyhdyshenkilönä, niin ota yhteyttä. Yhteistyöllä saamme parhaiten taattua meille oikeudenmukaiset työehdot ja palkankorotukset.

Sopimusneuvotteluiden etenemistä kannattaa seurata liiton sivuilta: https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/sopimusneuvottelut-2020/ Ja vielä ehtii ilmoittautumaan mukaan 6.11 klo 17.00 Kouvolan Vaakunassa pidettävään Talkoot on ohi-tilaisuuteen, josta lisätietoa liitteessä.

Etenkin näin yt-aikana kannattaa olla luottamusmieheen yhteydessä työsuhteeseen ja palkkaukseen liittyvissä asioissa ja varmistaa, että asiat menevät sovitulla tavalla ja lakien & asetusten mukaan. Tässä kirjeessä raapaisin lähinnä vain pintaa ajankohtaisten asioiden osalta, joten kyselkää ihmeessä tarkemmin ja vastailen parhaani mukaan.

Kymsote JHL 586:n asioita

Pikkujouluja vietetään ruokailun merkeissä 5.12.2019 klo:19.00 Myllykosken Kerholassa. (Myllykoskentie 18, 46800 Myllykoski). Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliotoiveet 25.11.19 mennessä virpiaunela@gmail.com. Paikka on entinen paperitehtaan virkailijakerho ja hieno, historiallinen miljöö keskellä Kymenlaaksoa.

Syyskokouksessa 17.10. valittiin yhdistykselle uusi hallitus kaudelle 2020-2021:

Puheenjohtaja: Laurila Tiia
Varsinaiset jäsenet: Aunela Virpi, Mannari Tuija, Vesterinen Lassi, Koskinen Tuuli, Ekberg Petra, Lampila Juho
Varajäsenet: Pahkala Miia, Punkkinen Anita, Huuhtanen Elina

Lisäksi varaluottamusmieheksi osallisuuden palveluihin valittiin Taru Kuntonen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelma ja tulevista tapahtumista pysyt parhaiten perillä seuraamalla yhdistyksen kotisivua https://jhl586.jhlyhdistys.fi/ ja facebook-sivuja https://www.facebook.com/groups/1466647416931624/

Terveisin,

Mika Byman
Pääluottamusmies JHL