Talkoot on ohi! Tällainen on kikytön kunta-alan virka- ja työehtosopimus

2.6.2020

JHL:n edustajisto hyväksyi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja uuden kunta-alan pääsopimuksen neuvottelutulokset torstaina 28.5.2020.

JHL:n edustajisto hyväksyi uuden KVTES:n torstaina 28.5.2020 kokouksessaan. Uuden sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia ja vastikkeettomat kiky-tunnit poistuvat elokuussa. Samassa kokouksessa edustajisto hyväksyi myös kunta-alan pääsopimuksen.

– Verrattuna valtakunnansovittelijan aikaisempaan ratkaisuesitykseen onnistuimme saamaan suuremmat yleiskorotukset ja kiky-tuntien aikaisemman poistamisen. Odotamme myös, että työ palkkaohjelman edistämiseksi ja sen myötä matalien palkkojen korottamiseksi lähtee liikkeelle tämän sopimuksen hyväksymisen jälkeen välittömästi, tiivistää JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Siihen olemme pettyneitä,  että tästä neuvottelutuloksesta puuttuu korona-lisä kokonaan. Olisi ollut kohtuullista, että poikkeusolojen lisää olisi maksettu kaikille, Niemi-Laine jatkaa.

Niemi-Laine on iloinen siitä, että kuntien entisestään vaikeutunutta taloudellista tilannetta ja sairaanhoitopiirien tilannetta aiotaan helpottaa Marinin hallituksen kesäkuun lisätalousarviossa.

Pääsopimuksessa sote-tessin aikataulu eteni. Vaikka sopimus tulisikin voimaan 1.9.2021, sillä ei Niemi-Laineen mukaan ole merkitystä.

– Todellisuudessa sopimuksessa noudatetaan KVTES:n ehtoja aina vuoden 2022 loppuun saakka, ja sote-sopimusta sovelletaan vasta 2023 alkaen, kun maakuntasote on tulossa, Niemi-Laine toteaa.

Alla esittelemme uuden kunta-alan yleisen virka- ja  työehtosopimuksen tärkeimpiä kohtia. Voit tarkastella hyväksyttyä neuvottelutulosta kokonaisuudessaan oheisesta linkistä:

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutuloksen esittely

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.4.2020 −28.2.2022 (23 kuukautta).

Palkankorotukset

Ensimmäinen yleiskorotus 1.8.2020. Yleiskorotuksessa noudatetaan niin sanottua sekalinjaa, jolloin korotus on joko 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia.

Euromääräinen korotus maksetaan niille henkilöille, joiden tehtäväkohtainen palkka on korkeintaan 2131,15 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka ylittää kyseisen summan, korotus maksetaan prosenttikorotuksena.

JHL:n kokoaikaisista täyspalkkaisista on 72,5 prosenttia euromääräisen korotuksen piirissä.

Toinen yleiskorotus  1.4.2021. Yleiskorotus on 1,0 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavasti edellä mainittuina ajankohtina 1,22 prosenttia ja 1 prosentti.

Paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä on suuruudeltaan 0,80 prosenttia ja se maksetaan 1.4.2021.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.

Paikallisessa järjestelyerässä on niin sanottu työnantajaperälauta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli erän käyttämisestä ei paikallisissa neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää, miten järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että erän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä.

Esimerkkejä, miten tehtäväkohtaiset palkat nousevat 2020 – 2021

Avaa esimerkit excel-taulukkona


Kiky-tunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020. Uuden KVTES:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkaus oli määräaikainen ja se päättyi vuonna 2019.

Lomarahan voi vuonna 2021 sopia vapaaksi

Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä viranhaltijalle tai työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 prosenttia ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Näiltä päiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan yleiskorotuksilla.

Sopimuskauden työryhmät

Sopimuskaudella toimii kaikkiaan neljä eri työryhmää. Ne ovat:

  • palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä
  • perhevapaamääräyksiä arvioiva työryhmä
  • työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä
  • jatkokausi työryhmälle, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää sairauslomaa koskevia määräyksiä sekä antaa työkyvyttömyystilanteisiin yhteisiä ohjeita, jotka kannustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja työhyvinvointia.

Yhteistyösopimus työelämän kehittämiseksi kunta-alalla

Kunta-alan sopimuksen osapuolet KT, Juko, Sote  ja JAU  ovat yhteistyösopimuksella sitoutuneet edistämään kunta-alan toimintatapojen uudistamista ja kehittämistä sekä huolehtimaan kuntatyöpaikkojen työelämän laadusta ja tuloksellisuudesta. Osapuolet myös yllläpitävät ja kehittävät tänä vuonna päättyvän Kunteko-ohjelman kehittämistekoja ja kiinnostavia ratkaisuja kokoavaa Tekojen toria.

Kunta-alan työelämän kehittämisryhmä (Tekry), koordinoi ja ohjaa pääneuvotteluryhmän alaisuudessa valtakunnallista työelämän uudistamista.

Edustajisto hyväksyi myös:
Perhepäivähoitajien liitteen
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

Lisätiedot:
puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, 040 728 9046