Työsuojeluvaalit käynnissä, muistakaa äänestää!

7.2.2022

Työsuojeluvaalit ovat täydessä käynnissä! Linkki työsuojeluvaaliin on lähetetty Kymsoten sähköpostiin 1.2. Viimeinen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.2. Yhdistyksemme ehdokkaina KAH:n ja PSYKE:n työsuojeluvaltuutetuiksi ovat Juho Lampila ja Jari Viljamaa. Muistakaa äänestää!

Lampila Juho


Olen toiminut edeltävät 2,5 vuotta työsuojeluvaltuutetun tehtävässä. Tätä aiempi työhistoriani on kehitysvammaisten asumisen puolelta. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Erikoisammattitutkinnot olen suorittanut kehitysvammatyöhön ja esimiestyöhön. Lisäksi toimin Kymsotessa alkusammutus- ja AHHA-kouluttajana (aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen).

Asukastyössä merkittävimmät työsuojelulliset tekijät, joita työssäni kohtasin, olivat väkivalta, henkilökunnan riittäminen ja perehdytys. Työsuojeluvaltuutettuna olen huomannut, että muun muassa näitä tärkeitä asioita on mahdollista kehittää ja Kymsoten on mahdollista kehittyä työntekijä ystävällisemmäksi. Kymsote työantajana on kuitenkin lopulta täysin riippuvainen työntekijöiden saamisesta.

Työolojen kehittämisen ei tule olla vain hetkellistä, vaan sen tulee olla suunnitelmallista sekä jatkuvaa. Kehittäminen on onnistuneimmillaan yhteistyötä työntekijöiden, työantajan ja työsuojelun välillä. Avoimen keskustelun kautta voidaan löytää ratkaisuja, joiden kautta työ saadaan mielekkäämmäksi ja toimivammaksi. Jokainen haasteemme ja ongelmamme on ihmisten aikaansaannos, jolloin myös ratkaisut niihin ovat meillä.

Olen sanavalmis ja osaan perustella näkemykseni. Jokaisella meistä on oikeus pysyä työssään terveenä ja työoloja kehitettäessä jokaista työyhteisön jäsentä tulee kuulla.

Viljamaa Jari


Olen 44 -vuotias. Toimin tällä hetkellä kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaajana.

Toimipaikkani on Kuusankoskella Päivätoiminta Taika:ssa.

Taika:ssa ohjaan mm. Musa Corner ryhmää, sekä Media ja Some pajaa.

Pari kertaa viikossa olen Helmisillan päivätoiminnassa ” Kuusaan bändin” toisena ohjaajana.
Työn tekemisen tulee olla turvallista kaikilla osa-alueilla. Reilu, terveellinen ja turvallinen työympäristö on kaikkien etu ja oikeus siten, että työympäristöhyvinvointi läpäisee koko työyhteisön ammattinimikkeet ja työtehtävät unohtamatta meidän ammattilaisten tuottamien palveluiden käyttäjiä.

Tehdään yhdessä Kymsotesta positiivinen esimerkki työsuojelun saralla.




Juho (vas.) ja Jari